Pågående projekt

Ny restaurang och attraktivt boende samt ökad tillgänglighet till Klasudden. På klasudden uppförs sjöbodsliknande bostäder med tillgång till båtplats. Mellan bostäderna och vattnet, samt längst med piren, anläggs ett trädäck för sköna promenader.

En restaurang med pub blir den nya träffpunkten och ett självklart utflyktsmål för tillresande via land och vatten. Arkitekturen består av trä, sten och glas och blir ett spännande inslag i den karga miljön på udden. Dessutom uppförs ett servicehus för besökare i gästhamnen.

I grönområdena mitt på Klasudden anläggs nya gångstigar. Efter den södra stranden anläggs en gångstig och promenaddäck som ansluter till Sörfjärdens fiskeläge och badstranden via en gångbro över Gnarpsån.

Klasuddens naturområden kommer att bevaras och tillgängligheten för allmänheten ökar. I anslutning till gångstigen avsätts också ett litet område som park på uddens sydöstra del.

Projektet

Se ritning över det pågående projektet:

Hitta hit

IKBAB är ett företag i Gnarp som ligger i Nordanstigs kommun. Gnarp ligger mellan Sundsvall och Hudiksvall. Varmt välkommen att kontakta oss om ni är intresserad av våra tjänster eller har några andra frågor